Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi esimese, 1920. aasta põhiseaduse sajas aastapäev on toonud tähelepanu alla mitmeid riigiõiguslikke küsimusi, nende hulgas põhiseaduslikkuse järelevalve tekke Eestis. Teaduste akadeemia riigiõiguse sihtkapitali korraldatud veebiseminari „Eesti Vabariigi esimene põhiseadus 100“ ettekandes märkis professor Marju Luts-Sootak, et 1990. aastate õigusteaduses tehti kiire järeldus, et põhiseaduslikkuse järelevalve oli varasemas õigusajaloos tundmatu nähtus, kuid uuemad õigusteaduslikud uurimused on selle väite ümber lükanud.

Autorid annavad ülevaate põhiseaduslikkuse järelevalve arengust maailmas 1920. aasta põhiseaduse koostamise ajaks ning uurivad protokolle, mis kajastavad põhiseaduse ja Riigikohtu seaduse eelnõu ettevalmistamist põhiseaduskomisjonis ning arutlusi Asutavas Kogus eelnõu kolmel lugemisel. Lisaks peatutakse tollaste õigusteadlaste arvamustel põhiseaduslikkuse järelevalvest.

Autorite arvates võib tõepoolest teha järelduse, et põhiseaduslikkuse järelevalve küsimus polnud põhiseaduse ettevalmistamise käigus tundmatu nähtus, kuid arutelu seaduste kohtuliku kontrolli üle jäi pealiskaudseks ning väheargumenteerituks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse