Menüü

Kokkuvõte

Autor ei nõustu Alexy kaalumismetoodikale tihti tehtava etteheitega, nagu oleks tegemist irratsionaalse otsustamismenetlusega. Kaalumine ja veel mõni muu otsustamismetoodika võivad küll arvestada sellise hulga eeldustega, et nende kontrollimine ja neist mõtlemine võib osutuda keerukaks ja ehk teostamatukski, kuid see pole irratsionaalne. Autor peab tavapärast subsumeerimist siiski kaalumisest kohasemaks õigusotsustuste langetamise viisiks, sest subsumeerimises ei kaota oma tähendust õigussätte tekst. Tekstilisus ja sellega kaasnev formaalsus kui õiguse määravad tunnused võivad kaalumismetoodika puhul taanduda muude argumentide ja eelduste ees.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse