Menüü

Kokkuvõte

Kriminaliseerimise põhimõtted on printsiibid, millest seadusandja igal üksikul juhul teo kriminaliseerimise üle otsustamisel lähtuma peaks. Need põhimõtted on olemuselt universaalsed ja moodustavad konkreetse kriminaliseerimisotsuse põhjenduse vundamendi. Kriminaliseerimise põhimõtted määravad teo karistamisväärsuse ja karistamistarviduse ning nendest lähtumine tagab, et karistusvõimu kohaldamine toimub kontrollitult ja põhjendatult. Asjakohased ja hästi läbi mõeldud kriminaliseerimise põhimõtted teenivad muu hulgas karistusõiguse liigse kasutamise ohu vähendamise eesmärki.

Artiklis käsitletakse kriminaliseerimise põhimõtteid deduktiivselt. Esmalt antakse ülevaate kriminaalpoliitika põhisuundade arengust maailmas ja taasiseseisvunud Eestis, kuivõrd sellised arengusuunad mõjutavad paratamatult kriminaliseerimise põhimõtteid, millest seadusandja konkreetsel ajahetkel lähtub. Teiseks analüüsitakse õiguskirjanduses käsitletud kriminaliseerimise põhimõtteid. Kolmandaks kohaldatakse analüüsitud kriminaliseerimise põhimõtteid üksikjuhtumile ehk arutletakse selle üle, mida autorite hinnangul tuleks vaenukõne kriminaliseerimise üle otsustamisel arvesse võtta. Autorid ei apelleeri artiklis käsitletud kriminaliseerimise põhimõtete ainuõigusele, vaid soovivad rõhutada vajadust põhimõtete kui selliste järele ning toovad välja ühe võimaliku käsitluse, mida arvestada kriminaaliseerimisel. Autorite arvates on ülimalt oluline, et eriti tänasel päeval, kus kriminaliseerimise masinad töötavad täiel võimsusel, toetuks seadusandja üksikut otsust tehes varem läbi vaieldud ja aktsepteeritud kriminaliseerimise põhimõtetele. Samuti on äärmiselt oluline, et uuritaks kriminaliseerimist kui protsessi ka (õigus)teaduslikust aspektist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse