Menüü

Euroopa Nõukogu / Inimõiguste Kohus Venemaaga ja Venemaata. Venemaa lipu heiskamine ja langetamine Strasbourgis: selle mõju ja tagajärjed inimõigustele Euroopas

Kokkuvõte

Venemaa heideti 16. märtsil 2022 Euroopa Nõukogust välja. See on esimene kord, kus üks riik on Euroopa Nõukogust välja visatud. Juba samal päeval langetati Strasbourgis Euroopa Nõukogu peahoone ees seal veidi enam kui 26 aastat lehvinud Venemaa lipp. Euroopa Nõukogu jätkab 46 liikmega.

Milline oli Venemaa liikmelisus Euroopa Nõukogus, miks Venemaa üldse sellesse organisatsiooni vastu võeti hoolimata sellest, et demokraatia, õigusriigi ja inimõiguste kaitsega on sellel maal kogu aeg probleeme esinenud, mis kasu oli Venemaa liikmelisusest sealsetel elanikel ja millist mõju avaldas Euroopa Inimõiguste Kohtu (EIK) Venemaa teemaline praktika nii Venemaale kui ka laiemalt Euroopa Nõukogu riikidele, mis seosed olid Vene ja Eesti asjadel EIK-s, kuidas toimis Venemaa vastu tehtud EIK otsuste täitmine ja aktsepteerimine, miks Venemaad varem välja ei heidetud ja mis tema väljaheitmisega kaasneb, mis saab näiteks pooleliolevatest (sh riikidevahelistest) vaidlustest EIK-s, kas Venemaad pole enam üldse võimalik rahvusvahelisel tasandil inimõiguste rikkumiste eest vastutusele võtta, milline saab selles kontekstis olema Euroopa Nõukogu enda tulevik ja millised on selle organisatsiooni teised problemaatilised liikmesriigid – nendele mitmetahulistele küsimustele püütakse käesolevas artiklis vastuseid leida.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse