Menüü

Kokkuvõte

Meest mõõdetakse mõistusest, ütleb Eesti vanasõna. Aga milleks ja kuidas mõõta inimõigusi, sealhulgas seda, kui hästi on inimõigused ühes või teises riigis kaitstud?

Inimõiguste takseerimine, nende seisukorra hindamine võib oluline olla eeskätt selleks, et vajadusel inimõiguste tagamist ja austamist tõhustada. Sageli kirjutatakse inimõigustest, nende kaitsmise tähtsusest, nende rikkumise barbaarsusest. Kuid teenimatult vähe pühendatakse isegi teaduses ja erialakirjanduses aega ja energiat sellele, kuidas kindlaks teha, kas inimõiguste tase ning kaitse on piisav, kas ja kuidas inimõiguste tulemuslikkust mõõta, on see objektiivselt võimalik ning millist metoodikat selleks kasutada.

Euroopa Liidu Põhiõiguste Ameti (European Union Agency for Fundamental Rights, FRA) teaduskomitee pühendas sellele vaeslapse rolli jäänud teemale teaduskonverentsi „Uurimismeetodid ja inimõiguste mõõtmine Euroopa Liidus“, milleks valminud ettekandel ja kokkusaamisel aset leidnud väärtuslikel aruteludel käesolev artikkel põhinebki.

Kahtlemata on keeruline anda lõplikke juhiseid kõikvõimalike mõõdikute ja kriteeriumide osas, millega inimõigusi hinnata, kuid teatud soovitusi sellel komplitseeritud teel püütakse käesoleva kirjutisega jagada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse