Menüü

Kokkuvõte

Kuigi elektroonilise side andmeid (edaspidi „sideandmed“) saab tõendina kasutada nii halduskohtu- ja tsiviilkohtu-, väärteo- kui ka kriminaalmenetlustes, siis on kohtulahendites ja ühiskondlikus diskussioonis enim tähelepanu saanud sideandmete kasutamine kriminaalmenetlustes. Viimasel ajal on sideandmete kasutamine muutunud aktuaalseks probleemiks ka tsiviilkohtumenetluses. Tsiviilasjadega tegelevad kohtunikud on avaldanud kriitilist arvamust sideandmete kasutamise võimaluste kohta kostja isiku tuvastamiseks eeltõendamismenetluses. Selle aasta kevadel on sideandmete kasutamist tsiviilkohtumenetluses käsitlenud ka Riigikohus. Käesolevas artiklis analüüsivad autorid, kas sideandmete kasutamine tõendina tsiviilkohtumenetluses on üleüldse lubatav. Esmalt avavad autorid sideandmete olemuse ja tähtsuse, seejärel antakse ülevaade olulisematest lahenditest sideandmete säilitamise ja kasutamise valdkonnas kriminaalmenetluses ning uuritakse sideandmete kasutamise kitsaskohti tsiviilkohtumenetluses. Autorid pakuvad viimase puhul lahendusi, mida tulevikus rakendada võiks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse