Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Ühinenud Rahvaste Organisatsioon"

Moskva „konstitutsioonilised parandused“ 1944. aastal: liiduvabariikide „iseseisvumine“ ning selle sise- ja välispoliitiline kontekst Eesti NSV Välisasjade Rahvakomissariaadi loomise näitel
Tõnu Tannberg
2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 70 - 91
...saavutada kõigi liiduvabariikide kaasamine loodava Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni (ÜRO) liikmeteks, et sel......rahvusvahelisse julgeolekuorganisatsiooni (sai hiljem nimeks Ühinenud Rahvaste Organisatsioon – ÜRO), et sel moel selles...
1