Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "Balti küsimus"

Moskva „konstitutsioonilised parandused“ 1944. aastal: liiduvabariikide „iseseisvumine“ ning selle sise- ja välispoliitiline kontekst Eesti NSV Välisasjade Rahvakomissariaadi loomise näitel
Tõnu Tannberg
2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 70 - 91
...kevadel, kuna Kremlis ei oldud veel kindlad, mil moel Balti küsimus suhetes liitlastega laheneb ning millise positsiooni......aasta sügiseks oli aga selge, et liitlased ei too Balti küsimust avalikkuse ette, mistõttu ei olnud enam takistusi...
1