Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "NSV Liidu põhiseadus"

Moskva „konstitutsioonilised parandused“ 1944. aastal: liiduvabariikide „iseseisvumine“ ning selle sise- ja välispoliitiline kontekst Eesti NSV Välisasjade Rahvakomissariaadi loomise näitel
Tõnu Tannberg
2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 70 - 91
...liiduvabariike rahvusvahelise õiguse subjektidena, võeti NSV Liidus 1944. aasta veebruari alguses vastu „konstitutsioonilised......kui „iseseisvaid“ rahvusvahelise õiguse subjekte. Liiduvabariikidele hakati kiirkorras ette valmistama diplomaatilisi...
1