Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kultuur"

Eesti kultuuri ja rahvuse mõiste põhiseaduse preambulis
Sven Anton
2020 Riigiõiguse aastaraamat 2020, Lk 62 - 77
...järgi on riigi üheks eesmärgiks eesti rahva, keele ja kultuuri säilimise tagamine läbi aegade. Eesmärgi mõistmine......konstitutsiooniõiguslikust vaatevinklist mõistete „kultuur“ ja „rahvus“ tõlgendamist, mida ei ole senini süvitsi käsitletud...
1