Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "liiduvabariiklikud välisasjade rahvakomissariaadid (ministeeriumid)"

Moskva „konstitutsioonilised parandused“ 1944. aastal: liiduvabariikide „iseseisvumine“ ning selle sise- ja välispoliitiline kontekst Eesti NSV Välisasjade Rahvakomissariaadi loomise näitel
Tõnu Tannberg
2022 Riigiõiguse aastaraamat 2022, Lk 70 - 91
...„konstitutsioonilistest parandustest“, et NSV Liidus moodustatakse liiduvabariiklikud välisasjade ja kaitse rahvakomissariaadid. Seni olid......aastal vormistati „konstitutsioonilised parandused“ välisasjade rahvakomissari Molotovi ettepanekul seaduseks. *20...
1