Menüü

Kokkuvõte

on kõrgkool, kus koolitatakse politsei-, uurimise, kriminaaltäitevteenistuse, tuletõrje- ja päästeteenistuse, piirivalve- ja tolli, aga ka kaitseväe ametnikke ning ohvitsere. Organisatsiooniliselt on akadeemia erikolledžite kooslus, mida ühendab tervikuks alushariduse üleakadeemialiste õppetoolide ja teadusüksuste süsteem. Alusharidus on valdavalt humanitaarne. Lisaks intensiivsele keeleõppele jagatakse üliõpilastele teadmisi sotsiaal- ja käitumisteaduste alalt, samuti filosoofia, eetika, õigusteaduste valdkonnast. Suur osa õppekavast kuulub psühholoogiale ja sotsiaalpsühholoogiale, suhtlemisoskuse ning käitumiskultuuri arendamisele. Unustatud ei ole ka füüsilist treeningut ja sõjalist kasvatust. Õppekava niisugune ülesehitus ja struktuur teenib eelmärki taastada sisekaitses või relvajõududes teeniva Eesti ohvitseri kunagine hea maine.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse