Menüü

Kokkuvõte

(Vt. Ka „Juridica“ nr. 1 lk. 6-7)

Pankroti väljakuulutamise tagajärjed.

Pankroti väljakuulutamise peamiseks eesmärgiks on võlgniku vara müük võimalikult kalli hinnaga, võlausaldajate nõude väljaselgitamine ning müügist saadud raha arvel nõude rahuldamine. Nende eesmärkide saavutamiseks on pankrotiseaduses sätestatud tagajärjed, mida pankroti väljakuulutamine kaasa toob. Olulisemad pankrotiotsuse tagajärjed on nimetatud §-s 17, kuid arvestada tuleb seda, et siin toodud loetelu ei ole ammendav. Käesolevas kommentaaris käsitleme kahte tähtsamat pankroti väljakuulutamise tagajärge-pankrotivara moodustamist ning selle valitsemist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse