Menüü

Kokkuvõte

Ameerika Ühendriikides on üldlevinud arusaam, et kohtunik rakendab, tõlgendab ja loob õigust. Selline arusaam pärineb Inglise common law süsteemist, mis on teadu pärast omaks võetud ka Ameerika Ühendriikides. Kirjeldatud lähenemine sisaldub ka Ameerika Ühendriikide konstitutsioonis, millega sätestatakse kohtusüsteemi iseseisvus, samuti Ameerika Ühendriikide Ülemkohtu ja osariikide kohtute otsustest, millega määratakse ühelt poolt kohtuvõimu ning teiselt poolt täidesaatva ja seadusandliku võimu suhe. Küsimusele sellest, millist nimetatud kolmest kohtuniku tegevusvaldkonnast tuleks lugeda domineerivaks, on teoorias vastatud erinevalt. Kaasajal tavatsetakse aga eriti sageli rõhutada seda, et kohtunik ei ole mingil juhul vaid seadusandja tahte või siis kohtupretsedendist lähtuva õiguse mehaaniline rakendaja. Pigem on domineerimas seisukoht, et kohus on eeskätt õiguse looja, kuigi tema sellealased volitused on piiratud.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse