Menüü

Meelespea kaastöö tegijaile

Number 1993/3
Lk 46-46

Kokkuvõte

1. Teema valitakse praktilise kallakuga;

2. Artikli soovitav pikkus on 3–4 masinakirja lehekülge; pikemat käsitlemist vajava probleemi puhul 6 masinakirja lehekülge ühte numbrisse;

3. Artikkel esitatakse 2 eksemplaris või disketil;

4. Artikli lõppu märgitakse viited kasutatud normatiivmaterjalide ja kirjanduse kohta;

5. Artiklile lisatakse lühike kokkuvõte (summary) inglise (või eesti) keeles;

6. Artikli lõppu lisatakse autori nimi, tiitlid, töökoht jm. oluline info;

7. Samuti autori aadress, telefon, faks jmt. koos sobivate kellaaegadega kontakti võtmiseks.

NB! Tellimustöö puhul eeldame tähtajast kinnipidamist.


Sulge

Sisenege veebiväljaandesse