Menüü

Kokkuvõte

(Algus „Juridicas“ nr. 1 ja 2)

Pankrotimenetluse organid

Pankrotimenetluse organiteks on kohus, võlausaldajate üldkoosolek, pankrotitoimkond ja haldur. Pankrotitoimkonnal on vaid järelevalvefunktsioon, seetõttu on ta antud loetelus mõnevõrra erandlik.

Erinevate riikide Pankrotiseadustes on kohtu, võlausaldajate üldkoosoleku ja halduri funktsioonid määratletud küllaltki erinevalt. Üldine põhimõte seisneb selles, et olulisemad küsimused otsustab kohus või võlausaldajate üldkoosolek, pankrotimenetluse vahetu, igapäevane korraldamine aga on halduri ülesandeks. Meie pankrotiseaduses on lähtutud põhimõttest, et kohtule langev koormus oleks võimalikult väike. Põhjus on nii põhimõtteline kui ka pragmaatiline. Põhimõtteliselt ongi õige, et olulisemad küsimused pankrotimenetluses lahendatakse võlausaldajate üldkoosolekul, mitte kohtus. Juba pankroti enda olemusest tuleneb, et võim võlgniku vara üle läheb võlausaldajatele.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse