Menüü

Krediidiasutuste seaduse lähtealustest ja ülesannetest

Autor:
Number 1993/5
Lk 110-111

Kokkuvõte

Eesti panganduse edasist arengut mõjutavate majanduslike tegurite kõrval on üldist teadvustamist leidnud ka pangandust reguleeriva seadusandluse otsustava tähtsuse olemasolu. Kui vaadelda seadusandlust panganduses osalevate subjektide liigituse alusel, siis võib tinglikult tervikliku seadustepaketi osadena vaadelda kahte seadust: esiteks Eesti keskpanga tegevust reguleeriv seadus, milleks on 18. mail 1993. a. Riigikogu poolt vastu võetud Eesti Panga seadus ning teiseks Eesti krediidiasutuste tegevust reguleeriv seadus, milleks on praegu veel eelnõu staadiumis olev Krediidiasutuste seadus.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse