Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "pangandus"

Euroopa pankade riskiprofiili seos stressitesti tulemustega
Elen Tark
2020 8, Lk 623 - 635
...turuosaliste jaoks – 2008. aasta finantskriis tõi välja pangandussektori ebastabiilsuse ja võetud ülemäärased ja maandamata...... 2008. aasta majanduskriis sai alguse globaalsest panganduskriisist. See näitab pankade olulisust ning seda, kuivõrd sõltub...
Vastavuskontrolli funktsioon krediidiasutuses
Kaspar Kolk, Teele Soopalu
2020 8, Lk 636 - 645
...kontrollima siseaudit. *33 Praegu kehtiv Euroopa pangandusõiguse direktiiv *34 ei sätesta otsesõnu krediidiasutustele......aastal eesmärgiga tugevdada finants­stabiilsust ja tõhustada pangandusjärelevalvet kogu maailmas. *14Compliance and the...
Sobivusest sobimatuseni finantssektoris
Siim Tammer
2015 5, Lk 316 - 325
...septembril 2013 oma heakskiidu Euroopa Liidu uuele pangandusjärelevalve süsteemile, mis tõi 120 Euroopa Liidu...... Sobivusnõuded ei ole oma sisult midagi väga uut. Näiteks panganduses olid sobivusnõuded sätestatud juba Euroopa Nõukogu 12...
Kontosuhet käsitleva kohtupraktika mõningad probleemid
Kadri Siibak
2014 9, Lk 652 - 658
...kriminaalkolleegiumi lahendid, mis ei arvesta tänapäeva panganduse õiguslikke reegleid ega seda mõjutavaid tegureid......teabele. Erinevalt muudest ettevõtlusvaldkondadest on panganduses ärisuhete loomisel kliendi isikusamasuse tuvastamise...
Vastutustundliku laenamise põhimõte
Kadri Siibak
2009 10, Lk 704 - 711
...Vastutustundliku laenamise printsiip kehtib Eesti pangandusõiguses alates 2007. aasta 1. jaanuarist. Artikli kolmanda......Vastutustundliku laenamise printsiip kehtib Eesti pangandusõiguses alates 2007. aasta 1. jaanuarist. Artikli...
Maksusaladus kehtivas õiguses
Kaspar Lind
2009 7, Lk 455 - 464
Aeg-ajalt kerkib Eesti meedias kohtuistungite avalikkuse küsimus. Seda enamasti siis, kui mõni avalikkusele huvipakkuv kohtuistung kuulutatakse kinniseks. Maksuasjades on enamik kohtuistungeid Eestis avalikud ...
1  2  3  järgmine lehekülg»