Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "pangandus"

Sobivusest sobimatuseni finantssektoris
Siim Tammer
2015 5, Lk 316 - 325
...septembril 2013 oma heakskiidu Euroopa Liidu uuele pangandusjärelevalve süsteemile, mis tõi 120 Euroopa Liidu...... Sobivusnõuded ei ole oma sisult midagi väga uut. Näiteks panganduses olid sobivusnõuded sätestatud juba Euroopa Nõukogu 12...
Kontosuhet käsitleva kohtupraktika mõningad probleemid
Kadri Siibak
2014 9, Lk 652 - 658
...kriminaalkolleegiumi lahendid, mis ei arvesta tänapäeva panganduse õiguslikke reegleid ega seda mõjutavaid tegureid......teabele. Erinevalt muudest ettevõtlusvaldkondadest on panganduses ärisuhete loomisel kliendi isikusamasuse tuvastamise...
Vastutustundliku laenamise põhimõte
Kadri Siibak
2009 10, Lk 704 - 711
...Vastutustundliku laenamise printsiip kehtib Eesti pangandusõiguses alates 2007. aasta 1. jaanuarist. Artikli kolmanda......Vastutustundliku laenamise printsiip kehtib Eesti pangandusõiguses alates 2007. aasta 1. jaanuarist. Artikli...
Maksusaladus kehtivas õiguses
Kaspar Lind
2009 7, Lk 455 - 464
Aeg-ajalt kerkib Eesti meedias kohtuistungite avalikkuse küsimus. Seda enamasti siis, kui mõni avalikkusele huvipakkuv kohtuistung kuulutatakse kinniseks. Maksuasjades on enamik kohtuistungeid Eestis avalikud ...
Krediidiasutuste tegevusega seotud süüteod
Marko Kairjak
2008 5, Lk 299 - 308
...on krediidiasutustega seotud karistusõigus jäänud pangandusõiguse eraõigusliku osa ja valdkonda reguleeriva avaliku......tuleneb krediidiasutuste seadusest *6 (KAS). Nimelt esitab pangandusõigus lisanõudeid krediidiasutuste juhtide isikuomadustele...
Pangasaladus
Rain Raa, Kadri Siibak
2002 3, Lk 171 - 176
...poolte vastastikusel usaldusel. Usaldusprintsiip on pangandusõiguse üks põhiprintsiipe. Tehingute sooritamisel saab......poolte vastastikusel usaldusel. Usaldusprintsiip on pangandusõiguse üks põhiprintsiipe, mida peetakse oluliseks...
1  2  järgmine lehekülg»