Menüü

Kokkuvõte

Käesoleva artikli ajendiks sai kriminaalprotsessi praktikumis antud ülesanne leida vastuolusid Eesti Vabariigi põhiseaduse ja kehtiva Eesti NSV kriminaalprotsessi koodeksi (edaspidi - KrPK) vahel. Minu pilk jäi peatuma Põhiseaduses sätestatud piirangutel valimistel osalemise suhtes. Probleemi tuumaks on asjaolu, et praegu on välja töötamisel Kriminaalkohtupidamise seadustik, mis peaks olema vastavuses Põhiseadusega.

Nimelt on Põhiseaduse §–s 58 fikseeritud, et seadusega võib piirata nende Eesti kodanike osavõttu hääletamisest, kes on kohtu poolt süüdi mõistetud ja kannavad karistust kinnipidamiskohtades.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse