Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistuse täideviimine"

Usuvabadus vanglas
Margot Olesk
2015 10, Lk 686 - 700
Kui vanglainstitutsiooni ajaloos religioon ja isiku korrigeerimine olid lahutamatult seotud, siis sekularismist mõjutatuna hakkas 20. sajandil ka vanglas usk eralduma isiku ühiskonda taastoomise missioonist ...
Jälitustoimingud vanglas
Jaana Aduson
2015 10, Lk 701 - 706
...mille eelduseks on vabaduses viibimine, ning et vanglakaristuse määramine ja kandmine tähendab isiku jaoks juba karistuse......määramine ja kandmine tähendab isiku jaoks juba karistuse olemusest tulenevalt mitme põhiõiguse piiramist....
Vangide arvu vähendamise tagamaad
Margo Põbo
2011 10, Lk 768 - 778
...kaks meedet: vangistuse pikkuse lühendamine ja vanglakaristuse osakaalu vähendamine.*4 Nüüd, kui aasta 2011 on......aastaga 1,5?korda. Samas ei muutunud retsidiivsus karistuse täielikult ära kandnute hulgas, kus see on püsinud...
Vanglakaristus ja vanglasüsteem Saksamaal
Christoph Flügge
2004 3, Lk 189 - 191
...anktsiooniõiguse põhiprintsiibid, eriti vabadusekaotusliku karistuse kohaldamise osas, erinevad Euroopa riikides oluliselt......sanktsiooniõigusest, mille põhiprintsiipideks on vanglakaristuse kohaldamine ultima ratio ning lühiajaliste vangistuste...
Üldkasulik töö. Karistusseadustik ja rakenduspraktika
Anne Kruusement
2003 6, Lk 436 - 442
...karistuspoliitikat reforminud. Surmanuhtlus on kaotatud, kuid vanglakaristuse osatähtsus on jätkuvalt küllaltki suur. Samas on käivitunud......uusi karistamise võimalusi, sealhulgas uue asenduskaristuse – üldasuliku töö vangistuse asemel. Artiklis antakse...
Probleemist seoses kinnipeetavate valimisõigusega
Juhani Seilenthal
1993 5, Lk 112 - 112
...valimistulemusi ebaobjektiivseteks muuta (Rikoslaki, 15. peatükk), on karistused küllaltki karmid ning ehk on see ka vajalik, sest......„paranemist“ või vähemalt uutest kuritegudest hoidumist uue karistuse hirmul. Hääletamisega aga ei ole isik endast kunagi...
Soome töökolooniad 1946-1994
Uno Ilm
1995 2, Lk 57 - 59
...positiivset mõju kinnipeetavate psüühikale: sellises vormis karistuse kandmine traumeeris inimest vähem ja pärast vabanemist...... need ei ole mõjutanud kahjulikult inimpsüühikat karistuse kandmise ajal, on aidanud säilitada suhteid perega...
Naiskurjategijad trellide taga
Pirje Lont
1997 5, Lk 225 - 228
...„Kuritegudest ja karistustest“, kus vanglat käsitati nii karistuse kandmise kohana kui ka rehabilitatsiooni asutusena......„Kuritegudest ja karistustest“, kus vanglat käsitati nii karistuse kandmise kohana kui ka rehabilitatsiooni asutusena...
Vanglareform Šotimaal
Peeter Näks
1997 5, Lk 228 - 234
...kurjategijate puhul, kelle juures alternatiivsed karistused ei ole sobivad. Peaülesandeks on hoida vanglate......muudki). Vähemalt teoreetiliselt ei tohiks vanglakaristuse juurde kuuluda külm, pimedus, nälg või sunddieet...
1