Menüü

Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus muutis kohaliku omavalitsuse korralduse aluseid

Autor:
Number 1993/6
Lk 123-124

Kokkuvõte

Kuni Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, nr. 37, art. 558, edaspidi ― KOKS) jõustumiseni reguleeris kohaliku omavalitsuse tegevust Eesti NSV Kohaliku omavalitsuse aluste seadus ja Eesti Vabariigi Põhiseadus. Kohaliku omavalitsuse üksusteks olid maakonnad, linnad, alevid ja vallad, nüüd aga üksnes linnad, vallad ja valla staatusega alevid. Varem jagati seadustega kohaliku omavalitsuse funktsioonid esmatasandi (vald, alev, linn) ja teise tasandi (maakond, vabariikliku alluvusega linn) vahel, nüüd on ainult üks kohaliku omavalitsuse tasand, mis peab täitma ka seniseid teise tasandi funktsioone kuni seaduste muutmiseni, millega vastavad funktsioonid antakse omavalitsusüksustelt riigile.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse