Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohalik omavalitsus"

Kohaliku omavalitsuse finantsautonoomia
Külli Taro, Ringa Raudla
2022 2, Lk 85 - 93
...Artiklis analüüsitakse interdistsiplinaarselt kohaliku finantsautonoomia tagamise eesmärke ja tingimusi......ülesehitusest, valitsuskorraldusest ja arengutasemest. Eesti kohalike omavalitsuste tuluautonoomia (eelkõige maksuautonoomia...
Muudatused kohaliku tasandi planeerimises
Külli Siim
2022 2, Lk 125 - 132
...mida ühtlasi võib käsitada kohustusena. Muuhulgas on kohalikul omavalitsusel ruumilise planeerimise korraldamise......PlanS uue tervikteksti jõustumine 1. juulil 2015 tõi kohalikele omavalitsustele kaasa vajaduse uute reeglitega...
Riigi eriplaneering: kellele ja milleks?
Külli Siim, Heddy Klasen
2020 1, Lk 3 - 14
...vastu Tartu- või Viljandimaale üles Tartu maakonna kohalike omavalitsuste huvi väljakujunenud elu- ja looduskeskkonna......kuulus samamoodi nagu täna kehtiva seaduse alusel kohaliku omavalitsuse*10 pädevusse. Seega oli riigil võimalik...
Haldusreformi õppetunnid
Airi Mikli
2019 1, Lk 24 - 29
...õppida nii riigil-valitsusel, ministeeriumidel kui ka kohalikul võimul, samuti näiteks külal, kes soovis ühinemisest......õppida nii riigil-valitsusel, ministeeriumidel kui ka kohalikul võimul, samuti näiteks külal, kes soovis ühinemisest...
Elektroonilised valimised
Tauno Novek
2002 5, Lk 283 - 290
...hiljemalt 2003. aasta Riigikogu valimistel. Nüüdseks on kohalike omavalitsuste volikogude valimise seadusega võetud......omavalitsuste volikogude valimise seadusega võetud vastu otsus......osalemiseks ja iseotsustamiseks. Märkused:*1 Kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse § 50. – RT I 2002, 36...
1  2  järgmine lehekülg»