Menüü

Kohtueelne nõupidamine: uus lähenemisviis apellatsiooni rahuldamiseks

Autor:
Number 1993/6
Lk 128-128

Kokkuvõte

Kui tsiviilasi on otsustatud kohtus ja kohtuotsus langetatud, siis on kohtuasja kaotanud poolel õigus esitada ülemkohtule läbivaatamiseks apellatsioon e. apellatsioonikaebus. Niisugused apellatsioonid hõlmavad sageli komplitseeritud juriidilisi küsimusi, nõuavad juristidelt hulgaliselt paberitööd, raiskavad aega ja on kulukad kohtuasja mõlemale poolele. Mõistagi lisavad need töökoormust ka apellatsioonikohtunikele. Jurisdiktsioonides, kus eksisteerivad vaheapellatsioonikohtud võivad kohtuasjad võtta aastaid, enne kui need jõuavad ülemkohtusse või teistesse viimase astme kohtutesse lõpliku otsuse tegemiseks. Mitmed sellised kohtuasjad võidakse tagasi saata uueks läbivaatuseks alama astme kohtusse, alustades seega kogu menetlust uuesti.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse