Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "kohtulahend"

Tsiviilkohtumenetluses esitatavad alternatiivsed nõuded
Tambet Tampuu
2011 5, Lk 344 - 364
...rahuldamata jätmist. Sellisel juhul piisab minu arvates kohtulahendi resolutsioonis ühest otsusest hagi rahuldamata jätmise......esmast alternatiivset nõuet ei rahulda, seda põhjendama kohtulahendi motiveerivas osas ning kajastama nõude rahuldamata...
Kompromiss Eesti kohtupraktikas: olemus ja probleemistik
Kaidi Tarros
2008 10, Lk 674 - 685
...eelkõige esimese astme kohtus, sest olukorras, kus kohtulahend on juba tehtud ühe poole kasuks, on ringkonnakohtus...... – poolte kohtukulud on väiksemad, – kohtulahendit on võimalik asuda kiiremini täitma, – tüliküsimus lahendatakse...
Kinnistamine kohtulahendi alusel
Rein Tiivel
2005 3, Lk 209 - 217
...toimuma kinnistamisavalduse esitamine kande tegemiseks kohtulahendi alusel. Ehkki käsitlus on Eesti-keskne, tõmmatakse......159 sätestatud viisil, vaid Justiitsministeeriumi kohtulahendite registri Interneti-­lehe vahendusel, kus see avaldati...
Kohtuniku eriarvamus Eesti Vabariigi Riigikohtus
Julia Laffranque
2003 9, Lk 624 - 633
...koguni 14 eriarvamust (Riigikohtu poolt langetatud kohtulahendeid oli sel aastal kokku 458), järgnevad vastavalt......kohustust, mille kohaselt kohtunik ei või avaldada kohtulahendi tegemisel toimunud arutlusi. Ka nõupidamissaladuse...
Uuest Tsiviilkohtupidamise seadustikust
Jaano Odar
1993 3, Lk 51 - 52
...asja sisuliselt. Teise astme kohus kontrollib esimese astme kohtulahendit nii faktilise külje kui ka seaduslikkuse aspektist......Lisaks kassatsioonimenetlusele on Riigikohtul õigus jõustunud kohtulahendeid läbi vaadata teistmise korras (nn. uute asjaolude ilmnemisel...
Mõningaid arenguid Eesti tsiviilkohtumenetluses
Jaano Odar
1994 5, Lk 108 - 109
...ringkonnakohus kontrollib apellatsiooni korras esimese astme kohtulahendi seaduslikkust ja põhjendatust ainult kaebuse ja......korras. Teiseks kuulub Riigikohtu pädevusse jõustunud kohtulahendite peale esitatud teistmisavalduste läbivaatamine...
Apellatsioonimenetlus
Peeter Jerofejev
1994 2, Lk 41 - 45
1. Edasikaebamine ringkonnakohtusse 15. septembril 1993. a. uue TsKS-i jõustumisega rakendus kolmeastmeline kohtusüsteem, milles teise astmena tegutsevad apellatsioonikohtud - ringkonnakohtud. Eestis ...
Tsiviilasja menetlus Riigikohtus
Jaano Odar
1994 2, Lk 45 - 46
...kui riigi kõrgeima kohtu ühte olulist funktsiooni - kohtulahendite kassatsiooni korras läbivaatamist. Kassatsiooni......kui riigi kõrgeima kohtu ühte olulist funktsiooni - kohtulahendite kassatsiooni korras läbivaatamist. Kassatsiooni...
1  2  järgmine lehekülg»