Menüü

Mõnest probleemist põllumajandusettevõtte pankroti korral

Autor:
Number 1994/1
Lk 19-20

Kokkuvõte

Põllumajanduses on reformide läbiviimise õiguslikuks aluseks kolm peamist seadust: omandireformi aluste seadus (RT 1991, 21, 257, edaspidi ORAS), maareformi seadus (RT 1991, 34, 426) ja põllumajandusreformi seadus (RT 1992, 10, 143, edaspidi PRS). Siia lisandub PS.

Nii PRS-is kui PS-is on jäetud küllalt vabadust seaduste elluviijaile oma oskuste ja südametunnistuse järgi otsustamiseks. Seadusandja on eeldanud, eriti PRS–is, et seaduse rakendajad on heatahtlikud, edasipüüdlikud ja vennalikud. Tegelikus elus see aga sageli nii ei ole. Nii PRS kui PS peaksid tagama ebaõnnestunud majandustegevuse lõpetamise.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse