Menüü

Maksusoodustustest väliskapitaliga ettevõtetele IdaEuroopa riikides

Autor:
Number 1994/3
Lk 74-75

Kokkuvõte

Välisinvesteeringute soodsa õigusliku režiimi kujundamisel on küllaltki oluline koht väliskapitaliga ettevõtete maksustamistingimustel.

Mitmete Ida–Euroopa riikide välisinvesteeringuseadustes on sätestatud maksusoodustused väliskapitaliga ettevõtetele.

Ungari Vabariigi seaduse nr. XXIV 31. detsembrist 1988.a. välismaalaste investeeringutest Ungaris koos muudatustega 29. detsembrist 1990. a. (seadus nr. XCVIII/1990) § 15 sätestas maksusoodustused välisosalusega ettevõtetele järgmistel juhtudel:

1 kui välisinvesteerija osa ettevõtte põhikapitalis kogu maksusoodustuse kehtimise aja vältel on vähemalt 30% ja ettevõtte põhikapital ületab 50 miljonit forintit ning üle 50% ettevõtte müügitulust moodustub kaupade tootmisest või hotellimajandusest, siis vähendatakse tulumaksu esimesel aastal 60% ning järgneval 5 aastal (alates 6-ndast aastast) 40%;

2 kui välisosalusega ettevõte tegutseb välisinvesteeringuseaduse lisas toodud eriti tähtsal tegevusalal (elektroonika, sõidukite ja nende varuosade tootmine, masinatööstus, pakenditööstus, ravimite valmistamine jne.) ning vastab eelmises punktis nimetatud tingimustele, siis vabastatakse ettevõte tulumaksust 5 aastaks, järgneval 5 aastal vähendatakse tulumaksu 60%.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse