Menüü

Kokkuvõte

Selleks, et oma finantsasju muuta stabiilsemaks ja paindlikumaks, avastab üha rohkem erainvesteerijaid ja professionaale maksusadamad ja välismaal registreeritud ärikeskused (offshore). Rahvusvahelised aktsiaseltsid laiendavad samuti oma välismaal registreeritud maksusadamaid, akumuleerimaks maksuvaba tulu ja võimaldamaks piiramatut fondide liikumist haruettevõtete vahel, muutes niiviisi tulud võimalikult suureks.

Maksusadamad eksisteerivad selleks, et võimaldada maksumaksjatel seaduslikul teel vältida lõputult kasvavaid makse. Enamik neid sadamaid tähendab vähendatud või hoopis puuduvaid makse ja kui neid kasutatakse õigesti, võib oma maal maksude maksmist edasi lükata määramatuks ajaks.

Üks olulisemaid põhjuseid, miks kasutatakse maksusadamaid, on püüd legitiimselt vähendada oma maksukohustusi, ükskõik kas on tegemist üksikisiku või ettevõttega. Erinevad viisid selle tegemiseks hõlmavad selliseid võtteid kui nn. offshore company, trusti, panga, haruettevõtte loomine, ettevõtte toetamine lisapersonali või -materjaliga, varade registreerimine välismaal. Need võtted aitavad takistada kohalikku maksuametit leidmast vara või tulu välismaalt. Ilmselt jääb siin ka mõningane ruum kuritarvitusteks, aga enamus ettevõtetest ja eraisikutest väldivad juriidilisi eksimusi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse