Menüü

Kokkuvõte

David A. O. Edward, Robert C. Lane. Euroopa Ühenduse õigus: Sissejuhatus. Tõlk. Heli Kergandberg. Tartu: TÜ õigusteaduskond, 1993.

Veebruarikuus Uppsala ülikoolis ajakirju sirvides leidsin Common Market Law Review 1991. aasta 28. numbrist David O`Keeffe kirjutatud retsensiooni, mis algas sõnadega:„This is an exellent introduction to EEC law“ – See on suurepärane sissejuhatus EMÜ õigusesse. Oma suureks rõõmuks avastasin, et see käib raamatu kohta, mis on nüüd kättesaadav ka meil eesti keeles.

Õiguskirjandusega on Eestis lood täpselt sellised nagu nad on. Ilmselt on tõlkekirjanduse väljaandmine teatud valdkonnas paratamatus, seda eriti aladel, millel meil oma spetsialistid puuduvad. Vaieldamatult on üheks selliseks valdkonnaks ka Euroopa Ühenduse õigus. Tõlkekirjanduse väljaandmisel on oluliseks küsimuseks alusmaterjali valik. Antud juhul on see õnnestunud, kuna raamat on väga ülevaatlik ja seda ei ole koormatud liigsete detailidega. Seetõttu saab seda väga edukalt kasutada õpikuna. Euroopa õigusest on meil väga vähe avaldatud (olulisim oleks ehk Rooma Lepingu tõlge). Samas on täiesti selge, et teadmised Euroopa õigusest on vajalikud igale juristile. Eesti eesmärgiks peaks olema ühinemine Euroopa Liiduga ning seetõttu on Euroopa õiguse õppimine hädavajalik.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse