Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "õiguskirjandus"

Riigikohus karistusõiguse tõlgendajana
Markus Kärner
2022 9-10, Lk 627 - 645
...pealkirjast“ *17 . Riigikohus on tõlgendamisel kasutanud ka õiguskirjandust, kuid seda käsitletakse põhjalikumalt artikli järgmises......edasiarendamine ja tõlgendamine eeldab vältimatult õiguskirjanduse tuge. On selge, et mitme dogmaatikafiguuri väljatöötamisel...
Eesti õigusteadus 2019. aasta vaates
Marju Luts-Sootak
2019 6, Lk 391 - 397
...kunagi varem pole ilmunud eesti keeles nii palju õiguskirjandust kui viimase veerandsaja aasta jooksul. Eesti Vabariigi......edasiarendamisel ei saanud olla juttugi. Praegusest Eesti õiguskirjandusest lõviosa on Tartu Ülikooli õigusteaduskonna õppejõudude...
Rahvusvahelise õiguse autonoomia. Imperialismi, hegemoonia, ajalugu uuriva õigusteadlase, õigust uuriva ajaloolase, rahvusvahelise õiguse ja rahvusvaheliste suhete erinev nimetamine. International Law and Empire. Historical Explorations. M. Koskenniemi, W. Rech, M. J. Fonseca (Eds.). Oxford: Oxford University Press 2016, xvi + 395 lk
Jaanika Erne
2017 9, Lk 659 - 662
Lugudel kõnealuses raamatus on oma teadmine või mälu sellest, mida nimetatakse rahvusvaheliseks õiguseks. Autorid on valinud teemadeks institutsioonid, koloniaalhalduse, rahvusvahelised õigusnormid ...
Arvustus
Carri Ginter
2006 2, Lk 144 - 145
Artiklis tutvustatakse kirjastus Juura poolt 2006. aasta jaanuaris välja antud Julia Laffranque’i raamatut „Euroopa Liidu õigussüsteem ja Eesti õiguse koht selles“. J. Laffranque. Euroopa Liidu õigussüsteem ...
Arvustus
Väino J. Riismandel
2005 7, Lk 501 - 504
Retsentsioon. L. Mälksoo. Illegal Annexation and State Continuity: The Case of the Incorporation of the Baltic States by the USSR. Study of the Tension between Normativity and Power in International Law ...
1  2  3  4  5  järgmine lehekülg»