Menüü

Kokkuvõte

14. veebruaril 1994. a. asutati Tartus Avatud Eesti Fondi, Justitsministeeriumi, Riigikohtu ja TÜ õigusteaduskonna poolt Juristide Täienduskeskus (JTK).

Vastavalt oma põhikirjale on JTK esmaülesandeks loengute, seminaride ja muude koolitusürituste korraldamine nii kursustena kui muus vormis. Lisaks sellele on põhikirjaliselt ka õigus korraldada juristide täiendõpet välismaal, osaleda õigusloomes, anda välja juriidilist kirjandust, arendada õigusteaduslikku tegevust, luua Tartusse õigusraamatukogu jne.

Keskuse eesmärgiks on pakkuda kursusi nii konkreetsetele ametkondadele - juristide gruppidele ühelt erialalt (näit. prokurörid, notarid jne.) kui ka erinevatele kõrgharidusega juristidele kogu Eesti õigussüsteemi piires, lisaks muud põhikirjalised tegevusvaldkonnad.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse