Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi põhiseadus sätestab, et Riigikohus on kassatsioonikohus.

Klassikaline (mitte nõukogude) kassatsiooni mudel tähendab lõpliku kohtuotsuse või määruse tühistamist asjaosalise kaebuse põhjal kõrgema kohtu poolt, kes aga ise sisuliselt asja ei otsusta, vaid saadab selle alamale kohtule uue otsuse tegemiseks teises kohtukoosseisus.

Kassatsioonimenetluse eesmärgiks on:

1lõpliku kohtuotsuse revideerimine, et kindlustada asjaosalistele paremat õiguskaitset;

2kõigis kohtuis seaduste ühtlase tõlgendamise ja kohaldamise kindlustamine, milleks on vaja et:

A kassatsioonikohus oleks üks üle terve riigi; ning

B et ta otsused, millega seletatakse seaduse õiget mõtet, avaldataks teadmiseks alamaile kohtuile ja juriidilisele üldsusele seaduse vastavaks tõlgendamiseks ja kohaldamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse