Menüü

Kokkuvõte


1925

KIRJAND =1. Valimiste kontroleerimine - Õigus, 1925, nr. 8, lk. 185–197.

1926

KIRJAND =2. Maakonna omavalitsuse organisatsioon ja funktsioonid Eestis de lege lata et ferenda. Auhinnatöö.

1927

KIRJAND =3. Rahvaesinduse kojusaatmine pealesõjajärgsete Põhiseaduste järgi. Auhinnatöö.

1928

KIRJAND =4. Tänapäeva rahvaesindus ja selle vastutavus - Õigus, 1928, nr. 4, lk. 116–125.

1932

KIRJAND =5. Märkmeid Eesti Vabariigi Põhiseaduse muutmise seaduse puhul - Õigus, 1932, nr. 2, lk. 61–79.

1935

KIRJAND =6. Suveräänsuse probleem H. Kelseni õpetuses. Mag. diss. - Tartu, 1935, 152 lk. KIRJAND =7. Valimisõiguslikke põhiprintsiipe ja nende rakendamine Eestis „de lege lata“ ja „de lege ferenda“ - Õigus, 1935, nr. 8, lk. 337–359; nr. 9, lk. 385–404. KIRJAND =8. Valimisõiguslikke põhiprintsiipe ja nende rakendamine Eestis. - Tartu: Õiguse kirjastus, 1936, 47 lk.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse