Menüü

Kokkuvõte

1 Käesolev artikkkel ei pretendeeri olema meditsiiniõiguse spetsialisti kirjutis. Kirjutamise ajendiks on autori poolt erialakirjandusega põgusal tutvumisel, meie tegelikkuse jälgimisel ja kohtupraktikaga kokkupuutumisel kujunenud veendumus, et ka Eestis on aeg alustada juttu meditsiiniõigusest.

2 Meditsiiniõigus (inglise keeles - medical law; saksa keeles sagedamini Arztrecht und Arzneimittelrecht, aga ka Medizinrecht) - edaspidi lühendina MÕ - on tänaste enamlevinud arusaamade kohaselt teljel arst/ravija - patsient/ravitav ja selle telje vahetus läheduses tekkivaid probleeme õiguslikult lahendav või lahendada püüdev õigusnormide ja õigusteoreetiliste käsitluste kogum. Vähemalt patsiendi poolt vaadates on MÕ näol kahtlemata tegemist tugevat eksistentsiaalset värvingut omava ja seega ka piisavalt tähtsa valdkonnaga. Kuid oletatavasti vajab ka arst kaasajal oma professionaalseks tegevuseks piisavalt selgeid ja kindlaid õiguslikke garantiisid ja õiguslikult aktsepteeritud tegevusvõimaluste kirjeldust.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse