Menüü

Valve- ja turvateenistuse õiguslik reguleerimine

Autor:
Number 1994/7
Lk 172-175

Kokkuvõte

Kuritegevuse kiire kasv viimastel aastatel on sundinud senisest palju enam tähelepanu pöörama nendele abinõudele, mida vara omanik saab ise oma omandi kaitseks tarvitusele võtta. On ju selge, et tunduvalt lihtsam on kuritegusid ära hoida või tõkestada kui neid hiljem avastada ja nende tagajärgi likvideerida.

Nagu paljudes teistes eluvaldkondades, on ka vara kaitse ja isikliku julgeoleku tagamise alal võimalik kasutada selleks spetsialiseerunud firmade teenuseid. Käesolevaks ajaks on Eestis tekkinud arvukalt ettevõtteid, mis tegelevad valve- ja turvateenistuse korraldamise ning tehniliste valveseadmete paigaldamisega. Kuna varem kuulus kogu selline tegevus ainult riiklike õiguskaitseorganite ja sõjaväestatud struktuuride kompetentsi, kelle tegevust reguleeriti üleliiduliste ametkondlike aktidega, siis on praegu tegemist täiesti uue ettevõtluse valdkonnaga.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse