Menüü

Kokkuvõte

Kohtunikueetika reeglid on tegelikult kohtunike käitumisreeglite taastsiteerimine, mida nad ootavad nii endilt kui üksteiselt. Juristid, kohtumenetluses osalevad pooled ja kõik kodanikud võivad seega oodata, et kohtunikud peavad end ülal vastavuses hea käitumise üldnormide ja kontseptsiooniga ning kohtumenetluse juhtimise nõuetele vastavalt.

Kohtunikueetika on kogumik sellest, mis on ja mis ei ole sobiv käitumine nii esimese astme kui apellatsiooni kohtuniku jaoks, et nad:

1 hoiaksid kõrgel kohtunikkonna puhtust ja sõltumatust,

2 väldiksid kõlvatust ja selle tekkimist,

3 täidaksid oma kohustusi erapooletult ja hoolsalt,

4 parandaksid õigussüsteemi,

5 väldiksid huvide konflikte,

6 hoiduksid poliitilisest tegevusest.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse