Menüü

Kokkuvõte

16. märtsil 1994. a. võeti Eesti Kohtunike Ühingu (EKoÜ) üldkoosolekul vastu Eesti kohtunike käitumisreeglid (edaspidi käitumisreeglid). Kust selline idee ja milleks seda vaja on, nõuab nähtavasti veidi lähemat selgitust.

Eesti kohtunike jaoks käitumisreeglite väljatöötamise ja kehtestamise mõtte algatajaks on Riigikohtu esimees Rait Maruste. EKoÜ hakkas seda ideed realiseerima käesoleva aasta jaanuarikuust alates. Tuleb kohe öelda, et me ei alustanud kaugeltki mitte tühjalt kohalt. Nimelt on USA-s juba ammu sellega tegeletud ning esimene käitumisreeglistik (eetikakoodeks) kohtunike jaoks kehtestati juba 1950-ndatel aastatel. 1973. aastal võeti Ameerika Advokatuuri (American Bar Association, ABA) poolt vastu Ameerika kohtunike eetika näidiskoodeks (Model Code of Judicial Ethics), milles on 5 põhikaanonit alajaotustega ja üksikasjalike kommentaaridega. Lisaks ja täienduseks sellele on igas osariigis vastu võetud omad eetikakoodeksid. Ameerika kolleegide kinnituste kohaselt arutelud eetikareeglistiku täiustamiseks jätkuvad. Tuleb märkida, et põgusalgi tutvumisel jätab Ameerika kohtunike eetika näidiskoodeks väga sisuka mulje. Tuntav on, et selle kallal on töötatud kaua ja põhjalikult.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse