Menüü

Kokkuvõte

PkS-s ei ole varasema seadusega võrreldes abikaasa ülalpidamiskohustuse kohta sätestatus põhimõttelisi lahknevusi, küll aga mõned väikesed erinevused.

Nagu varem, nii ka nüüd on abielu kestel üks abikaasa kohustatud teist abikaasat teatud tingimustel ülal pidama. Ülalpidamiskohustus tekib, kui üks abikaasadest on töövõimetu ja vajab abi või on rase või hooldab alla 3–aastast last, teise abikaasa varaline seisund aga võimaldab teda ülal pidada (§21).

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse