Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "ülalpidamiskohustused"

Lahutatud abikaasa ülalpidamiskohustus
Sirje Saan
2008 7, Lk 488 - 498
Abielu lahutatakse, kui abikaasad ei soovi enam abielu jätkata või ei pea selle jätkamist võimalikuks. Abielu lahutamisega kaasnevad reeglina nii varalised kui ka mittevaralised tagajärjed. Üheks võimalikuks ...
Tartu Ringkonnakohtu kohtupraktikat

1995 2, Lk 74 - 74
. . . tsiviilasjades Tartu Linnakohtu 6. juuni 1994. a. määrusega lõpetati pankrotimenetlus Tartu Lihakombinaadi avalduses ASD „Lemy“ vastu raugemise tõttu pankrotiseaduse § 15 lg.1 p. 2 alusel, kuna võlgnikul ...
9. peatükk. Ülalpidamiskohustused perekonnas
Jaano Odar
1995 1, Lk 8 - 9
...põhimõttel. Kõigepealt vanemate ja laste vahelised ülalpidamiskohustused. Vanema kohustus last ülal pidada. Vanem on kohustatud......põhimõttel. Kõigepealt vanemate ja laste vahelised ülalpidamiskohustused. Vanema kohustus last ülal pidada. Vanem on kohustatud...
4. peatükk. Abikaasa ülalpidamine
Malle Seppik
1995 1, Lk 3 - 3
PkS-s ei ole varasema seadusega võrreldes abikaasa ülalpidamiskohustuse kohta sätestatus põhimõttelisi lahknevusi, küll aga mõned väikesed erinevused. Nagu varem, nii ka nüüd on abielu kestel üks ...
1