Menüü

Kokkuvõte

Pärimisseaduse eelnõu on valminud ja selle on Vabariigi Valitsus esitanud Riigikogule läbivaatamiseks. Seal on eelnõu läbinud esimese lugemise ning on praegu (s.o. käesoleva artikli kirjutamise ajal, 1995. aasta augustis) Riigikogu õiguskomisjoni menetluses. Pärimisseaduse eelnõu ja sellega seotud juriidilised probleemid on tulevase tsiviilseadustiku muude osadega (asjaõigusseadusega, üldosa seadusega, perekonnaseadusega, äriseadustikuga) võrreldes köitnud seni vähe juristide tähelepanu. Eelnõu tekstiga pole paljud juristid saanud tutvuda ning ilmselt seetõttu peaaegu puudub mõttevahetus pärimisõigusega seotud probleemide üle. Käesolevas ning Ivo Mahhovi artiklis püütakse esitada valminud eelnõu sätteid ning neid selgitada ja põhjendada. Enne seda aga oleks otstarbekas peatuda lühidalt eelnõu saamislool.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse