Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "abikaasade vastastikune testament"

Pärimisleping ja selle seosed võlaõigusega
Urve Liin
2003 10, Lk 697 - 707
...kokkuleppelisest surma puhuks tehtavast tehingust – abikaasade vastastikusest testamendist (PäS §-d 87–92).*18 Kui......korraldused ühepoolselt tühistada, siis on tegemist abikaasade vastastikuse testamendiga (PäS § 87). Õigemini kummagi abikaasa...
Pärimisseaduse eelnõu põhijoontest
Erki Silvet
1995 7, Lk 282 - 288
...üleelanud abikaasa saada ka nn. eelosa, mille moodustavad abikaasade ühise kodu tavalised sisustusesemed. Eelosa saab......arvestada PerS alusel sõlmitud abieluvaralepinguid ning abikaasade ühis- ja lahusvara käsitavaid sätteid (§-d 7-20)...
Abikaasade vastastikusest testamendist
Urve Liin, Ursula Nagel
2001 1, Lk 35 - 45
...testeerimisvabadust on oluliselt piiratud. Neiks on abikaasade vastastikune testament ja pärimisleping. Mõlemad......muutunud suhteliselt sageli tehtavateks tehinguteks (eriti abikaasade vastastikune testament). Pärimisregistris registreeritud...
1