Menüü

Kokkuvõte


1. Varguste hulk kasvab

Osadele inimestele omaseks saanud eluideaal - püüe rikastuda selleks vahendeid valimata, - ning üha süvenev karistamatuse tunne on põhjustanud kuritegevuse plahvatusliku kasvu Eestis. Esmajärjekorras puudutab see meil kõige enam levinud kuritegu - salajast vargust. Kui aastail 1965-1974 registreeriti Eestis keskmiselt 1.988 vargust aastas, siis aastail 1975-1984 keskmiselt 3.942 ning aastail 1985-1994 registreeriti juba keskmiselt 16.735 salajast vargust aastas. Salajaste varguste märgatav kasv algas 1989. aastal, mil registreeriti 12.989 vargust. Varguste hulk kasvas kuni 1992. aastani, seejärel vähenes nende arv mõnevõrra, kuid 1995.aasta 6 kuu jooksul registreeriti jällegi 12,4% võrra rohkem vargusi kui eelmise aasta samal perioodil.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse