Menüü

Meditsiiniõiguse mõistest õigussüsteemi kontekstis

Autor:
Number 1995/8
Lk 332-334

Kokkuvõte

Arsti tegevust ja tema vastutust reguleerivaid sätteid võib leida juba Hammurabi seadustest XVIII sajandist e. Kr. (näit. art. 218-219). Tänapäeva meditsiiniõiguse olulisim osa, nimelt tsiviilõigusliku vastutuse alused kujunesid väidetavalt välja juba Rooma eraõiguses *1. Saksa Riigi 1532. aasta kriminaalseadustiku (Karolina) §-st 134 on tuletatud hilisema meditsiiniõiguse ühe kesksema kategooria, nimelt ravivea (Kunstfehler) mõiste ja õiguslik tähendus. Käesoleva sajandi alguseks väljakujunenud meditsiiniõigus tegeles suurel määral kriminaalõiguslike küsimustega, kusjuures patsienti käsitati pigem raviobjektina kui arsti ja patsiendi vahelise suhte täieõigusliku subjektina. Selliselt iseloomustatav meditsiiniõigus on eelkõige seisuseõiguslik ning paternalistlik, seega arstiõigus, erinevalt tänapäeval väljakujunenud rõhuasetusest, mis lubab meditsiiniõigust määratleda eelkõige kui patsiendi õigust, samuti arsti ja patsiendi suhteid reguleerivat õigust *2.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse