Menüü

Kokkuvõte

Eesti Vabariigi põhiseaduse § 32 sätestab, et igaühe omand on puutumatu ja võrdselt kaitstud. Analüüsides kriminaalmenetluse koodeksi (edaspidi – KrMK; RT I 1995, 6, 69) ja apellatsiooni ja kassatsiooni kriminaalkohtumenetluse seadustiku (edaspidi – AKKS; RT I 1993, 50, 695) vastavaid sätteid ning Viru Ringkonnakohtu praktikat, võib tõdeda, et see nii ei ole. Kehtivate seaduste kohaselt ei ole kõik omandivormid võrdselt kaitstud ja samas on ka võimalus kasutada seadust nii, et tulu võib saada isik, kes ei ole vara omanik.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse