Menüü

Kokkuvõte

Esmapilgul näib põhiseaduse tõlgendamise küsimus olevat lahendatav lihtsalt - kui põhiseadus on positiivne, otsekohaldatav õigus (nn statutory law), siis mõistagi on põhiseaduse tõlgendamisel rakendatavad tavapärased õiguse tõlgendamise meetodid. See on tõesti nii, ometigi mitte absoluutselt, sest põhiseadusel on, võrreldes tavalise seadusega, oluline eripära. Ta on tavalistest seadustest kõrgemalseisev, väärtuseline, abstraktne ja mitte kõikehõlmav, poliitiliselt tundlik jne. Kui tavalise seaduse sätete puhul on üldisus ja avatus pigem erand kui reegel, siis põhiseaduse puhul on see vastupidi. Seega nõuab põhiseadus lisaks tavapärastele interpreteerimismeetoditele ja -tehikatele ka spetsiifilist lähenemist.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse