Menüü

Omandiõiguse reserveerimise printsiip kui kaasaegne tagatis Euroopa tsiviilseadusandluses

Number 1996/8
Lk 370-374

Kokkuvõte

Euroopa riikide tsiviilseadusandluses pööratakse suurt tähelepanu tsiviiltehingute erinevatele tagatistele. Maailmas tuntakse väga erinevaid tagatisvahendeid, mille üldnimetusena kasutatakse inglisekeid väljendeid charge ja lien. Kõigi selliste tagatisvahendite ühiseks eesmärgiks on võlausaldaja kui õigustatud isiku õiguste kaitse. Kreeditori positsiooni kindlustamine toimub reeglina omandiõigusest ehk tsiviilõiguslikku terminoloogiat kasutades in rem õigusest tulenevatele printsiipidele toetudes.

Omandiõiguse seisukohalt vaadatuna on üheks huvitavamaks küsimuseks omandiõiguse reserveerimise printsiibi rakendamine kaubandussuhete tagatisvahendina. Inglise keeles kasutatakse sellise tagatisvormi kohta väljendit resevation või retention of title, mille eestikeks vasteks oleks õigusaluse (omandiõiguse) reserveerimine. Sellist tüüpi tagatise all mõistetakse tavaliselt võlgniku teatud varaosa eraldamist kreeditori nõude täitmise tagamiseks.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse