Menüü

Kokkuvõte

(Süüdlase isiku arvestamine karistuse mõistmisel)

Karistuse mõistmise sätted kriminaalseadustikus ja Eesti kriminaalseadus de lege ferenda

I Kriminaalõigus on karistusõigus. Karistus mõistetakse kuriteo eest konkreetsele kohtualusele ning on pikematagi selge, et karistuse mõistmisel tuleb arvestada ka isikut. Ometi ei ole see olnud alati nii. Tänapäevalgi asub üks kriminaalpoliitilisi ja -dogmaatilisi veelahkmeid seal, kus tulevad mängu karistuse eesmärgid ning järelikult ka vajadus kurteo toimepannud isikut karistusega suuremal või vähemal määral mõjutada.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse