Menüü

Tulemused võtmesõna otsingule: "karistuse kohaldamine"

Karistuse mõistmine esimese astme kohtutes
Jaan Ginter
2022 9-10, Lk 736 - 741
...luua selles osas, millises vahekorras on omavahel karistuse mõistmine süü alusel ning kergendavate ja raskendavate......raskendavate asjaolude arvestamine. Kaaluda tuleks karistuse mõistmisel karistusraami aritmeetilise keskmise asemel...
Korduvarvestamise keeld karistuse kohaldamisel
Jaan Sootak
2016 8, Lk 581 - 592
...aristusseadustiku (KarS) § 59 kohaselt ei arvestata karistuse mõistmisel neid kergendavaid ja raskendavaid asjaolusid......isiku süüdimõistmise alus, ei saa seda uuesti kasutada karistuse kohaldamisel ja karistust seetõttu vähendada või suurendada...
Valikuliselt Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikast õiguse tõlgendamisel ja edasiarendamisel
Elina Elkind, Erkki Hirsnik, Eerik Kergandberg, Lea Kivi, Mervi Kruusamäe, Margus Mõttus, Andres Parmas, Priit Pikamäe, Juhan Sarv, Jaan Sootak
2009 8, Lk 540 - 554
... KarS § 56 lõikest 1 tulenevat süüpõhimõtet kui karistuse kohaldamise esmast alust on Riigikohtu kriminaalkolleegiumi praktikas......suurust mõjutavaid asjaolusid ja süü tähendust mõistetava karistuse liigi ja määra valikul. *47 Kriminaalkolleegium...
Karistusjärgne kinnipidamine ja Eesti kriminaalpoliitika
Jüri Saar
2009 2, Lk 114 - 123
...kasutama isikute suhtes, kes on kohtu poolt mõistetud karistuse täies ulatuses ära kandnud, kuid kes võivad kalduda......kasutama isikute suhtes, kes on kohtu poolt mõistetud karistuse täies ulatuses ära kandnud, kuid kes võivad kalduda...
1  2  järgmine lehekülg»