Menüü

Kokkuvõte

Kui keegi soovib piiratud mahuga ettekandes rääkida kõigist saksa meditsiiniõiguse traditsioonilistest ja uutest probleemidest, on ta enese ette püstitanud lahendatamatu ülesande. Teema osutub mitmes mõttes liiga laiaks.

Põhjus on selles, et kogu ravi ja tervishoiuga seotud õigus esineb ühenduses õigussüsteemi erinevate harudega. Näiteks on paljud arsti ja patsiendi suhteid puudutavad küsimused reguleeritud tsiviilõigusega. Siia kuuluvad raviveast tuleneva kahju hüvitamise üldised küsimused, aga ka paljud eriprobleemid. Kasvõi näiteks järgmine kaasus. Arst soovib oma ravihonorarist loobuda kellegi kolmanda kasuks ning annab seega üle vastava nõudeõiguse. Kas ta on sel juhul kaldunud kõrvale vaikimiskohustusest? Sel juhul tuleks aga eelnimetatud nõudeõigusest loobumine lugeda kehtetuks. Arstisaladuse hoidmisega on seotud ka küsimus, kas pensionile suunduv arst rikub vaikimiskohustust, kui ta enne lahkumist annab oma ametijärglasele üle patsientide kartoteegi.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse