Menüü

Kokkuvõte

1986. aastal vastu võetud ja 1. mail 1987 jõustunud patsiendikahju seadusega rakendus Soomes tervishoiutöötajate süüd mittearvestav meditsiinikahjude kompenseerimise süsteem. Käesolevas artiklis tutvustan vaid nimetatud süsteemi, kuigi tuleb meeles pidada, et patsiendil on õigus ka tavalisele, tsiviilkohtumenetluse vahendusel aset leidvale kahjude hüvitamisele. Praegusel ajal esitatakse aga enamik hagisid just patsiendikahju seaduse alusel.*1

Käesolevas töös kasutatud mõiste „tervishoiutöötaja“ on üldmõiste, mille alla mahub nii avalik kui eratervishoid, ja kui just seaduses ei ole otseselt teisiti märgitud, siis ei tähistata sellega reeglina konkreetset raviteenuse osutajat.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse