Menüü

Kokkuvõte

1995. aasta mais Euroopa Komisjoni poolt vastu võetud Valges Raamatus – assotsieerunud Kesk-ja Ida-Euroopa riikide ettevalmistamine integreerumiseks EL siseturgu – tegi Komisjon ettepaneku moodustada spetsiaalne keskus, mis tegeleks assotsieerunud riikidele seadusandluse lähendamiseks vajamineva tehnilise abi andmisega. Selleks loodi Komisjoni poolt TAIEX Office – The Technical Assistance Information Exchange Office, eesti keeles TAIK – Tehnilise abi ja informatsioonikeskus, mis avas oma uksed 10. jaanuaril 1996 Brüsselis.

Sulge

Sisenege veebiväljaandesse